Giáo dục

Video bài nghe Market Leader Pre-intermediate – Unit 1: Careers (Phần 2)

Video bài nghe Market Leader Pre-intermediate – Unit 1: Careers (Phần 2) Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com/ Cùng HocHay học tiếng Anh Market Leader Pre-intermediate các bạn nhé! C. Listen to the second call again and complete this extract. A: Hello  . . . . . . . . . . . . . . . …

Read More »