Home / Việc Làm Vui

Việc Làm Vui

Thiếu hụt bác sĩ tâm thần

Không thể phủ nhận một thực tế đang diễn ra, đó là bệnh tâm thần có xu hướng gia tăng trong xã hội hiện đại trong khi thiếu bác sĩ trong lĩnh vực này. Năm học 2013 – 2014, lần đầu tiên ngành học này được miễn học phí tại …

xem blog

Khan hiếm bác sĩ y tế dự phòng

Muốn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bác sĩ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng phải chiếm tỉ lệ từ 25%-30% nhân sự toàn ngành. Tuy nhiên, những năm qua, số cán bộ y tế công tác trong lĩnh vực này chỉ chiếm khoảng 12% tổng …

xem blog